(832) 2 66 59 25
ქ. თბილისი
ჯავის მე-5 შეს #17

e-mail: advocat.ge@mail.ru

 
 

   

სასწავლო ცენტრი

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირებაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია:

სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით:

** კურსის ხანგძლივობა: 10 კვირა, კვირაში 3 -ჯერ
** კურსის ღირებულება: 500 ლარი

სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით:

** კურსის ხანგძლივობა: 10 კვირა, კვირაში 3 -ჯერ
** კურსის ღირებულება: 500 ლარი

საერთო სამართლის სპეციალიზაციით:

** კურსის ხანგძლივობა: 10 კვირა, კვირაში 3 -ჯერ
** კურსის ღირებულება: 550 ლარი.

კურსის დამთავრების შემდეგ, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებამდე
ერთი კვირით ადრე, ჩატარდება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო იმიტირებული გამოცდა.


მეცადინეობა დაიწყება:

2011 წლის 01 დეკემბერს

მეცადინეობები მიმდინარეობს დღის და საღამოს ჯგუფებში მსმენელის სურვილის გათვალისწინებით.

პირადობისა და დიპლომის ასლი გთხოვთ, წარმოადგინეთ მეცადინეობების დაწყებამდე

 
 
ვებ გვერდი დაამზადა ჯაბა ბრეგვაძემ