(832) 2 66 59 25
ქ. თბილისი
ჯავის მე-5 შეს #17

e-mail: advocat.ge@mail.ru

 
 

   

მომსახურება და ფასები

კონსულტაცია უფასოა
სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით ადვოკატის მომსახურება განისაზღვრება 500 ლარიდან;
კონსულტაცია უფასოა
სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით ადვოკატის მომსახურება განისაზღვრება კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე;
კონსულტაცია უფასოა
ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით ადვოკატის მომსახურება განისაზღვრება კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე;

 
 
ვებ გვერდი დაამზადა ჯაბა ბრეგვაძემ